Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2002 Trường Mẫu giáo Trà Tân đặt tại thôn 2- Xã Trà Tân.

Năm học 2021-2022 Toàn trường có 170 trẻ/7 lớp trải đều ở 4 điểm trường

Có tổng số 17CB, GV, NV ; Trong đó : CBQL: 2, GV 11, NV 4

Nhà trường luôn quan tâm Bồi dưỡng CBQL, giáo viên đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm đối với trẻ, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Phân công nhiệm vụ, bố trí các chức danh phù hợp với điều kiện, khả năng, năng lực của đội ngũ.

    Tổ chức kiểm tra, nắm chắc năng lực của giáo viên để từng bước bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng với nhu cầu chương trình GDMN hiện nay.

     Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chức chuyên môn, tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên môn theo cụm, khối, tổ, nhóm. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ.